Apa itu Pregnancy Induced Hypertension

Pregnancy induced hypertension (PIH) atau yang biasa disebut juga dengan toksemia atau preeklampsia ini adalah suatu bentuk tekanan darah tinggi selama kehamilan. Pregnancy induced hypertension...

Bagaimana Proses Tumbuh Kembang Anak

Pertumbuhan ( growth) berkaitan dengan dengan masalah perubahan dalam ukuran fisik seseorang. Sedangkan perkembangan (development) berkaitan dengan pematangan dan penambahan kemampuan (skill) fungsi organ atau...