Tanda-tanda Kehamilan Sebelum Haid

Tanda-tanda Kehamilan Sebelum Haid

Masalah kehamilan dimulai sejak Anda terlambat haid. Apakah Anda telah mempunyai masalah makan untuk dua orang atau lebih banyak dari biasanya? Berikut ini adalah tanda-tanda...

Proses Terjadinya Kehamilan Kembar

Kehamilan kembar atau kehamilan multipel ialah suatu kehamilan dengan dua janin atau lebih. Kehamilan multipel dapat berupa kehamilan ganda/gemelli (2 janin), triplet (3 janin), kuadruplet...